Άρχισε η δικτατορία του διαδικτύου;
08/08/2020 • 21:35

Άρχισε η δικτατορία του διαδικτύου;

Ο έλεγχος της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπηρεσιών, των λογισμικών και των ψηφιακών δομών του διαδικτύου από πέντε τεχνολογικούς κολοσσούς (Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft), αποτελούσε υπάρχον φαινόμενο ήδη πριν ξεσπάσει η πανδημία του COVID-19.   Όπως όμως ήταν εύλογο να γίνει, η πανδημία του κορονοϊού ώθησε τους ανθρώπους ακόμα περισσότερο στην χρήση και...

08/08/2020 • 18:30
08/08/2020 • 18:29
08/08/2020 • 16:43
08/08/2020 • 16:43
08/08/2020 • 16:43
08/08/2020 • 16:04