08/08/2012 • 16:02

Ας γίνουμε όλοι πρεσβευτές της Ελλάδας

Η αποτυχία του σύγχρονου Έλληνα είναι ότι κατάφερε να μετατρέψει την ακόρεστη επιθυμία των Ευρωπαίων να επισκεφθούν τη χώρα του σε δισταγμό. Επέτρεψε τόσο εύκολα να φαντάζει πλέον στο μυαλό του πιθανού επισκέπτη ως «κρανίου τόπος» και όχι ως ο «ονειρεμένος παράδεισος» του παρελθόντος.